MM Energy

Vedení společnosti

Ředitelem a jednatelem společnosti MM Energy je pan Milan Mušák.

Absolvent fakulty strojní VŠSE Plzeň, oboru konstrukce jaderných zařízení. Začínal v roce 1983 v elektrárně Dukovany jako operátor reaktoru, působení v oblasti řízení provozu ukončil koncem 80 let jako vedoucí reaktorového bloku. Počátkem 90 let se stal prvním lokalitním inspektorem tehdy ještě ČSKAE na stavbě nové jaderné elektrárny v jihočeském Temelíně. V této funkci a funkci vedoucího lokalitního inspektora SÚJB působil 5 let, až do návratu do ČEZ. Od roku 1995 zde působil v řadě manažerských funkcí orientovaných zejména do řízení jaderné energetiky a specificky na řízení bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí.

Původně technické vzdělání si rozšířil o ekonomický rozměr při studiu MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole v letech 1994 až 1996.

Rozsáhlé zkušenosti získal také v zahraničí při stážích v Japonsku (JAERI) a v USA (US NRC). V letech 1996 až 1998 zastupoval ČR ve Výboru pro bezpečnost jaderných zařízení (CSNI) NEA OECD, v letech 2003 a 2004 pak zastupoval ČEZ v Moskevské kanceláři WANO ve funkci zástupce ředitele. V mezidobí participoval v mnoha zahraničních misích organizovaných MAAE, US NRC a WANO. Po návratu z Moskvy završil své působení v ČEZu na jaderné elektrárně Temelín ve funkci šéfa komunikace elektrárny.

Počátkem roku 2009 se rozhodl odejít z ČEZ a po 25 letech praxe v energetice založil poradenskou firmu MM Energy.